5 zagrożeń w transporcie morskim

 

Chociaż transport morski jest najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania towarów, niesie ze sobą pewne ryzyko. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze z nich oraz sposoby ich minimalizacji.

Ta lista zagrożeń może występować oddzielnie lub łącznie. W każdym przypadku ogólną wskazówką pozwalającą uniknąć problemów jest dokładne sprawdzenie ładunku i kontenera. Innym równie ważnym aspektem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej i doświadczonej firmy. Wiele z wymienionych poniżej błędów wynika ze zwykłego zaniedbania i można ich całkowicie uniknąć.

Ekstremalne temperatury w kontenerach morskich

Jeśli chodzi o łatwo psujące się towary, ekstremalne temperatury są zabójcze. Na przykład, ciepło może zepsuć owoce, warzywa, mięso lub ryby. To samo może dotyczyć zimna w przypadku niektórych produktów spożywczych. Innym, bardziej subtelnym, ale równie szkodliwym czynnikiem jest wilgoć. Dlatego też stosuje się kontenery chłodnicze z kontrolą temperatury.

Opóźniona wysyłka

Towary muszą dotrzeć na czas i w dobrym stanie, ponieważ klient potrzebuje ich do sprzedaży. Nie ulega wątpliwości, że opóźnienie uzgodnionego terminu jest jednym z głównych problemów. Naruszenie zaufania kupującego może uniemożliwić przyszłe transakcje. Dlatego ten aspekt ma zasadnicze znaczenie.

Zła pogoda jest prawdopodobnie najtrudniejszą zmienną do opanowania, podobnie jak piraci w niektórych rejonach świata. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych zagrożeń firma spedycyjna zazwyczaj nalicza dopłatę prewencyjną, aby zminimalizować ryzyko.

Wilgoć

Jeśli towar zamoknie, nie będzie nadawał się do użytku. Jest to zazwyczaj spowodowane złym zarządzaniem plombowania kontenerów, problemami z załadunkiem i rozładunkiem lub złym przechowywaniem. W każdym razie, w tym przypadku firma spedycyjna jest zazwyczaj odpowiedzialna za koszty i spowodowane szkody.

Błąd ludzki

Podczas prowadzenia statku panują identyczne zasady, jak podczas prowadzenia samochodu – niedopuszczalne jest kierowanie statkiem pod wpływem alkoholu. Statek jest skomplikowaną maszyną, więc każde zaniedbanie może prowadzić do zderzenia z innymi statkiem, lub do innego uszkodzenia.

Utrata towarów

Jest to ryzyko, które w ostatnich latach zostało zminimalizowane, ale nadal istnieje. Po pierwsze, z powodu problemów na trasie, takich jak katastrofa statku lub awaria. Z drugiej strony, ze względu na możliwość kradzieży lub rabunku w portach przeznaczenia lub załadunku; im bardziej skorumpowany kraj, tym większe ryzyko. Lepiej jest wziąć ten aspekt pod uwagę, aby uniknąć problemów.

Zanieczyszczenia

Innym powracającym problemem jest zanieczyszczenie środowiska. Kontenery morskie muszą być dobrze rozmieszczone, aby uniknąć interakcji pomiędzy niekompatybilnymi towarami. Zanieczyszczenie oznacza niezdatność do użytku, więc firma spedycyjna, która wie, co robi, uniknie takiej sytuacji.